SmiCut Online Store
Not logged in
TPGB Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TPEH

TPET

TPGB

TPGH

TPGT

TPMT

TPMX


passande hållare
TPGB080202 välj välj
TPGB080204 välj välj
TPGB080208 välj
TPGB090202 välj
TPGB090204 välj välj
TPGB1102005 välj
TPGB110201 välj
TPGB110202 välj
TPGB110204 välj välj
TPGB1103005 välj
TPGB110301 välj
TPGB110302 välj välj
TPGB110304 välj välj
TPGB110308 välj välj
TPGB160304 välj välj
TPGB160308 välj välj

Artikel Specifikation    
TPGB080202_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB080202_TN60svarvskär cermet    
TPGB080204_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB080204_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TPGB080204_PV7025CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB080204_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB080204_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB080204_TN60svarvskär cermet    
TPGB080204_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB080208_TN60svarvskär cermet    
TPGB090202_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB090202_TN60svarvskär cermet    
TPGB090204_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB090204_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TPGB090204_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB090204_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB090204_TN60svarvskär cermet    
TPGB090204_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB1102005_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB1102005_TN60svarvskär cermet    
TPGB110201_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB110201_TN60svarvskär cermet    
TPGB110202_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB110202_TN60svarvskär cermet    
TPGB110204_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB110204_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110204_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB110204_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB110204_TN60svarvskär cermet    
TPGB110204_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110204_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB1103005_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB1103005_TN60svarvskär cermet    
TPGB110301_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB110301_TN60svarvskär cermet    
TPGB110302_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB110302_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110302_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB110302_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB110302_TN60svarvskär cermet    
TPGB110302_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110302_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB110304_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB110304_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TPGB110304_PV7025CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB110304_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110304_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB110304_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB110304_TN60svarvskär cermet    
TPGB110304_TN6010CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110304_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110304_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB110308_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB110308_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TPGB110308_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110308_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB110308_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB110308_TN60svarvskär cermet    
TPGB110308_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB110308_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB160304_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB160304_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TPGB160304_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB160304_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB160304_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB160304_TN60svarvskär cermet    
TPGB160304_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB160304_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB160308_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPGB160308_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB160308_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
TPGB160308_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
TPGB160308_TN60svarvskär cermet    
TPGB160308_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
TPGB160308_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent