SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TPGR
TPGR Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TPGN

TPGR

TPMN

TPMR


passande hållare
TPGR090202 välj
TPGR090204 välj
TPGR110302 välj
TPGR110304 välj välj
TPGR110308 välj
TPGR160302 välj
TPGR160304 välj välj välj
TPGR160308 välj välj

Artikel Specifikation    
TPGR090202L-F_TN60svarvskär cermet    
TPGR090204L-F_TN60svarvskär cermet    
TPGR090204R-F_TN60svarvskär cermet    
TPGR110302L-A_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPGR110302L-A_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPGR110302L-A_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TPGR110302L-A_TN60svarvskär cermet    
TPGR110302L-A_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPGR110302L-A_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPGR110302R-A_TN60svarvskär cermet    
TPGR110304L-A_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGR110304L-A_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPGR110304L-A_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPGR110304L-A_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPGR110304L-A_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
TPGR110304L-A_TN60svarvskär cermet    
TPGR110304L-A_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPGR110304L-A_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPGR110304L-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR110304L-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR110304L-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR110304L-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR110304L-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR110304L-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR110304R-A_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGR110304R-A_TN60svarvskär cermet    
TPGR110304R-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR110308L-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR110308L-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR110308L-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR110308L-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR110308L-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR110308L-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR110308R-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR160302L-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160302L-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160302L-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR160302L-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR160302L-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160302L-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160302R-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160302R-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160302R-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR160302R-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR160302R-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160302R-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304L-B_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304L-B_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160304L-B_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160304L-B_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304L-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160304L-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304L-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR160304L-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR160304L-B_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304L-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160304L-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304L-C_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160304L-C_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGR160304L-C_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPGR160304L-C_TN60svarvskär cermet    
TPGR160304L-C_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160304L-C_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGR160304R-B_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304R-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160304R-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304R-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR160304R-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR160304R-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160304R-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160304R-C_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160304R-C_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGR160304R-C_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPGR160304R-C_TN60svarvskär cermet    
TPGR160304R-C_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160304R-C_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGR160308L-B_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160308L-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160308L-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160308L-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR160308L-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR160308L-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160308L-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160308L-C_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160308L-C_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGR160308L-C_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPGR160308L-C_TN60svarvskär cermet    
TPGR160308L-C_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160308L-C_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGR160308R-B_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160308R-B_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160308R-B_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160308R-B_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
TPGR160308R-B_TN60svarvskär cermet    
TPGR160308R-B_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
TPGR160308R-B_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
TPGR160308R-C_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160308R-C_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGR160308R-C_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPGR160308R-C_TN60svarvskär cermet    
TPGR160308R-C_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGR160308R-C_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent