SmiCut Online Store
Not logged in
TPGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TPEH

TPET

TPGB

TPGH

TPGT

TPMT

TPMX


passande hållare
TPGT080201 välj välj välj
TPGT080202 välj välj välj
TPGT090201 välj välj välj
TPGT090202 välj välj välj
TPGT090204 välj välj välj
TPGT110302 välj
TPGT110304 välj välj
TPGT110308 välj
TPGT160402 välj
TPGT160404 välj
TPGT160408
välj

Spånbrytare och sorter
TPGT för stål (PDF)
⬇︎

Artikel Specifikation    
TJE06716TPGT080202MP-CF_PR1025    
TKD06715TPGT080201MP-CF_PR1425    
TKD06721TPGT090202MP-CF_PR1425    
TKE06715TPGT080201MP-CF_PR1225    
TKE06716TPGT080202MP-CF_PR1225    
TKE06720TPGT090201MP-CF_PR1225    
TKE06721TPGT090202MP-CF_PR1225    
TLC06715TPGT080201MP-CF_PR1535    
TLC06716TPGT080202MP-CF_PR1535    
TLC06720TPGT090201MP-CF_PR1535    
TLC06721TPGT090202MP-CF_PR1535    
TLC58760TPGT090201MFP-PF_PR1535    
TLC58761TPGT090202MFP-PF_PR1535    
TLC58762TPGT090204MFP-PF_PR1535    
TLM00278TPGT080201MP-CF_PR1725    
TLM00279TPGT080202MP-CF_PR1725    
TLM00280TPGT090201MP-CF_PR1725    
TLM00281TPGT090202MP-CF_PR1725    
TLM00509TPGT090201MFP-PF_PR1725    
TLM00510TPGT090202MFP-PF_PR1725    
TLM00511TPGT090204MFP-PF_PR1725    
TLN40130TPGT080202MP-CF_PR1705    
TLN40131TPGT090202MP-CF_PR1705    
TPGT080202CF_PR930svarvskär    
TPGT090202AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGT090202AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
TPGT090202CF_PR930svarvskär    
TPGT090204AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGT090204AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
TPGT090208AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGT090208AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
TPGT110302AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGT110302AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
TPGT110304AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGT110304AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
TPGT110304L-NKE_PV90svarvskär cermet    
TPGT110308AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
TPGT110308AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
TPGT160402L-H_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGT160402L-H_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGT160402L-H_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPGT160402L-H_TN60svarvskär cermet    
TPGT160402L-H_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGT160402L-H_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGT160404L-H_PV710CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGT160404L-H_PV720CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGT160404L-H_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
TPGT160404L-H_TN60svarvskär cermet    
TPGT160404L-H_TN610CERMET för stål, medel, ej intermittent    
TPGT160404L-H_TN620CERMET för stål, medel, lätt intermittent    
TPGT160408L-H_TN60svarvskär cermet