SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - TPMN
TPMN Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TPGN

TPGR

TPMN

TPMR


passande hållare
TPMN110304 välj
TPMN110308 välj
TPMN160304 välj
TPMN160308 välj
TPMN160312
välj

Artikel Specifikation    
TPMN110304_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TPMN110304_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TPMN110304_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN110304_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN110304_KW10för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN110308_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TPMN110308_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TPMN110308_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN110308_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN110308_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN110308_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN110308_KW10för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN160304_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TPMN160304_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TPMN160304_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN160304_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN160304_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN160304_KW10för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN160304_TN100Msvarvskär cermet    
TPMN160308_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TPMN160308_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TPMN160308_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN160308_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN160308_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN160308_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN160308_KW10för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
TPMN160308_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
TPMN160308_TN100Msvarvskär cermet    
TPMN160312_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
TPMN160312_CA315för segjärn, grov, intermittent    
TPMN160312_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN160312_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
TPMN160312_TN100Msvarvskär cermet    
TPMN220408_TN100Msvarvskär cermet