SmiCut Online Store
Not logged in
TPMX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

TPEH

TPET

TPGB

TPGH

TPGT

TPMT

TPMX


passande hållare
TPMX090202 välj välj
TPMX090204 välj välj
TPMX090208 välj välj
TPMX110302 välj välj
TPMX110304 välj välj
TPMX110308
välj välj

Artikel Specifikation    
TPMX090202WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TPMX090202WP_CA115Psvarvskär    
TPMX090202WP_CA125Psvarvskär    
TPMX090202WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090202WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090202WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TPMX090202WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TPMX090202WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX090202WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090202WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090202WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090202WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090204WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TPMX090204WP_CA115Psvarvskär    
TPMX090204WP_CA125Psvarvskär    
TPMX090204WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090204WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090204WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TPMX090204WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TPMX090204WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
TPMX090204WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX090204WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090204WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090204WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090204WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090208WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TPMX090208WP_CA115Psvarvskär    
TPMX090208WP_CA125Psvarvskär    
TPMX090208WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090208WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090208WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TPMX090208WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TPMX090208WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX090208WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090208WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX090208WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX090208WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110302WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TPMX110302WP_CA115Psvarvskär    
TPMX110302WP_CA125Psvarvskär    
TPMX110302WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110302WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110302WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TPMX110302WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TPMX110302WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
TPMX110302WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX110302WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110302WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110302WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110302WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110304L-WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110304L-WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110304LWP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX110304R-WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110304R-WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110304RWP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX110304WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TPMX110304WP_CA115Psvarvskär    
TPMX110304WP_CA125Psvarvskär    
TPMX110304WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110304WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110304WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TPMX110304WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TPMX110304WP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
TPMX110304WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX110304WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110304WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110304WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110304WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110308WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
TPMX110308WP_CA115Psvarvskär    
TPMX110308WP_CA125Psvarvskär    
TPMX110308WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110308WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110308WP_CA525för stål, fin, intermittent    
TPMX110308WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
TPMX110308WP_PR1725för stål, fin, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
TPMX110308WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110308WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
TPMX110308WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
TPMX110308WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent