SmiCut Online Store
Not logged in
VBMT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

VBET

VBGT

VBMT


passande hållare
VBMT110302 välj
VBMT110304 välj välj välj välj
VBMT110308 välj välj välj välj
VBMT160402 välj
VBMT160404 välj välj välj
VBMT160408 välj välj välj
VBMT160412 välj

Artikel Specifikation    
VBMT110302PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT110302PP_CA115Psvarvskär    
VBMT110302PP_CA125Psvarvskär    
VBMT110302PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110302PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110302PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT110302PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT110302PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110302PP_PR1225för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110302PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VBMT110302PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT110302PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110302PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110302PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT110302PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110302PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110302VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110302VF_CA115Psvarvskär    
VBMT110302VF_CA125Psvarvskär    
VBMT110302VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110302VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110302VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110302VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110302VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110302VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110302VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110302VF_PR1535för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110302VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110302VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110302VF_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110302VF_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110302VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110302VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110302VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110302VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110302VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT110304GP_CA115Psvarvskär    
VBMT110304GP_CA125Psvarvskär    
VBMT110304GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304GP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT110304GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT110304GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VBMT110304GP_PR1025för stål, fin, intermittent    
VBMT110304GP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VBMT110304GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT110304GP_PR930för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT110304GP_TN60svarvskär cermet    
VBMT110304GP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304HQ_CA115Psvarvskär    
VBMT110304HQ_CA125Psvarvskär    
VBMT110304HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110304HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
VBMT110304HQ_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VBMT110304HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VBMT110304HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304HQ_TN60svarvskär cermet    
VBMT110304HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT110304PP_CA115Psvarvskär    
VBMT110304PP_CA125Psvarvskär    
VBMT110304PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT110304PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT110304PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
VBMT110304PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VBMT110304PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT110304PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT110304PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110304PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110304VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304VF_CA115Psvarvskär    
VBMT110304VF_CA125Psvarvskär    
VBMT110304VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110304VF_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304VF_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110304VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304VF_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304VF_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304VF_PR1535för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110304VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110304VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110304VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308HQ_CA115Psvarvskär    
VBMT110308HQ_CA125Psvarvskär    
VBMT110308HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110308HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110308HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VBMT110308HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VBMT110308HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308HQ_TN60svarvskär cermet    
VBMT110308HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT110308PP_CA115Psvarvskär    
VBMT110308PP_CA125Psvarvskär    
VBMT110308PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110308PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110308PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT110308PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT110308PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110308PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
VBMT110308PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110308PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VBMT110308PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT110308PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110308PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110308PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT110308PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT110308PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT110308VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308VF_CA115Psvarvskär    
VBMT110308VF_CA125Psvarvskär    
VBMT110308VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT110308VF_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308VF_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308VF_PR1425för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308VF_PR1535för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308VF_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT110308VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT110308VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT110308VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160402VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160402VF_CA115Psvarvskär    
VBMT160402VF_CA125Psvarvskär    
VBMT160402VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160402VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160402VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160402VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160402VF_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160402VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160402VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160402VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160402VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160402VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160402VF_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160402VF_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160402VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160402VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160402VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160402VF_PV90svarvskär cermet    
VBMT160402VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160402VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT160404GP_CA115Psvarvskär    
VBMT160404GP_CA125Psvarvskär    
VBMT160404GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404GP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT160404GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT160404GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VBMT160404GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT160404GP_PR930för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT160404GP_TN60svarvskär cermet    
VBMT160404GP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404HQ_CA115Psvarvskär    
VBMT160404HQ_CA125Psvarvskär    
VBMT160404HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160404HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160404HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent, (lätt intermittent för rostfritt)    
VBMT160404HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404HQ_TN60svarvskär cermet    
VBMT160404HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT160404PP_CA115Psvarvskär    
VBMT160404PP_CA125Psvarvskär    
VBMT160404PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT160404PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT160404PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
VBMT160404PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VBMT160404PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT160404PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT160404PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160404PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160404VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404VF_CA115Psvarvskär    
VBMT160404VF_CA125Psvarvskär    
VBMT160404VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160404VF_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404VF_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160404VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404VF_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160404VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160404VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160404VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT160408GP_CA115Psvarvskär    
VBMT160408GP_CA125Psvarvskär    
VBMT160408GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408GP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT160408GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT160408GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VBMT160408GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT160408GP_PR930för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT160408GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408HQ_CA115Psvarvskär    
VBMT160408HQ_CA125Psvarvskär    
VBMT160408HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160408HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160408HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent, (lätt intermittent för rostfritt)    
VBMT160408HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_PV7005CERMET för gjutjärn, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408HQ_TN60svarvskär cermet    
VBMT160408HQ_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT160408PP_CA115Psvarvskär    
VBMT160408PP_CA125Psvarvskär    
VBMT160408PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT160408PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT160408PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408PP_PR1225för stål, fin, intermittent    
VBMT160408PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VBMT160408PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT160408PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VBMT160408PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160408PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160408VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408VF_CA115Psvarvskär    
VBMT160408VF_CA125Psvarvskär    
VBMT160408VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160408VF_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408VF_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160408VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408VF_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408VF_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408VF_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160408VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160408VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160408VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412HQ_CA115Psvarvskär    
VBMT160412HQ_CA125Psvarvskär    
VBMT160412HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160412HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160412HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160412HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent, (lätt intermittent för rostfritt)    
VBMT160412HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160412HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160412HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160412HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VBMT160412PP_CA115Psvarvskär    
VBMT160412PP_CA125Psvarvskär    
VBMT160412PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160412PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160412PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VBMT160412PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VBMT160412PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160412PP_PR1225för stål, fin, intermittent    
VBMT160412PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VBMT160412PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VBMT160412PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160412PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160412PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VBMT160412PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VBMT160412VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412VF_CA115Psvarvskär    
VBMT160412VF_CA125Psvarvskär    
VBMT160412VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160412VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VBMT160412VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412VF_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VBMT160412VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160412VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VBMT160412VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VBMT160412VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent