SmiCut Online Store
Not logged in
VCET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

VCET

VCGT

VCMT


passande hållare
VCET1103005 välj välj välj
VCET110301 välj välj välj
VCET110302 välj välj välj
VCET110304 välj välj välj
Artikel Specifikation    
VCET1103005MLYPR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET1103005MLYPR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET1103005MRYPR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET1103005MRYPR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110301MLF_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VCET110301MLF_PR1725för stål, fin, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110301MLY_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET110301MLY_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110301MRF_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VCET110301MRF_PR1725för stål, fin, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110301MRY_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET110301MRY_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110302MLF_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VCET110302MLF_PR1725för stål, fin, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110302MLY_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET110302MLY_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110302MRF_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VCET110302MRF_PR1725för stål, fin, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110302MRY_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET110302MRY_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110304MLF_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VCET110304MLF_PR1725för stål, fin, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110304MLY_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET110304MLY_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110304MRF_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VCET110304MRF_PR1725för stål, fin, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCET110304MRY_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCET110304MRY_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)