SmiCut Online Store
Not logged in
VCGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

VCET

VCGT

VCMT


passande hållare
VCGT110301 välj
VCGT110302 välj
VCGT110304 välj
VCGT130301 välj
VCGT130302 välj
VCGT160404 välj välj
VCGT160408 välj
VCGT160412 välj
VCGT220530

välj

Artikel Specifikation    
TLC40024VCGT110301MFP-SKS_PR1535    
TLC40025VCGT110302MFP-SKS_PR1535    
TLC40026VCGT110304MFP-SKS_PR1535    
TLC40045VCGT130301MFP-SK_PR1535    
TLC40046VCGT130302MFP-SK_PR1535    
TLE04630VCGT160404R-A3_PDL025    
TLE04631VCGT160404L-A3_PDL025    
TLE04632VCGT160408R-A3_PDL025    
TLE04633VCGT160408L-A3_PDL025    
TLK04630VCGT160404R-A3_PDL010    
TLK04631VCGT160404L-A3_PDL010    
TLK04632VCGT160408R-A3_PDL010    
TLK04633VCGT160408L-A3_PDL010    
TLM00451VCGT110301MP-CF_PR1725    
TLM00452VCGT110302MP-CF_PR1725    
TLM00453VCGT110301MFP-GF_PR1725    
TLM00454VCGT110302MFP-GF_PR1725    
TLM40232VCGT110301MFP-SKS_PR1725    
TLM40233VCGT110302MFP-SKS_PR1725    
TLM40234VCGT110304MFP-SKS_PR1725    
TLM40238VCGT130301MFP-SK_PR1725    
TLM40239VCGT130302MFP-SK_PR1725    
TLN40134VCGT110301MFP-GF_PR1705    
TLN40135VCGT110302MFP-GF_PR1705    
TLN40170VCGT110301MFP-SKS_PR1705    
TLN40171VCGT110302MFP-SKS_PR1705    
TLN40172VCGT110304MFP-SKS_PR1705    
TLV00147VCGT110301MFP-SKS_PR115S    
TLV00148VCGT110302MFP-SKS_PR115S    
TLV00149VCGT110304MFP-SKS_PR115S    
TLW00147VCGT110301MFP-SKS_PR120S    
TLW00148VCGT110302MFP-SKS_PR120S    
TLW00149VCGT110304MFP-SKS_PR120S    
TWE04630VCGT160404R-A3_KW10    
TWE04631VCGT160404L-A3_KW10    
TWE04632VCGT160408R-A3_KW10    
TWE04633VCGT160408L-A3_KW10    
VCGT110301FN-Z_TN60svarvskär cermet    
VCGT110302FN-Z_TN60svarvskär cermet    
VCGT110302L-Y_TN60svarvskär cermet    
VCGT110302R-Y_TN60svarvskär cermet    
VCGT110304FN-Z_TN60svarvskär cermet    
VCGT110304L-Y_TN60svarvskär cermet    
VCGT110304R-Y_TN60svarvskär cermet    
VCGT160404AH_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
VCGT160404AH_PDL010för icke-järnmetaller, medel-grov, DLC-belagd    
VCGT160404AH_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
VCGT160404AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
VCGT160404AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
VCGT160404R-Y_TN60svarvskär cermet    
VCGT160412_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
VCGT220530_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent