SmiCut Online Store
Not logged in
VCMT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

VCET

VCGT

VCMT


passande hållare
VCMT080202 välj
VCMT080204 välj välj välj
VCMT110304 välj
VCMT160404 välj
VCMT160408
välj

Artikel Specifikation    
VCMT080202HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202HQ_CA115Psvarvskär    
VCMT080202HQ_CA125Psvarvskär    
VCMT080202HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080202HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VCMT080202HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202HQ_PR1535för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCMT080202HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080202HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202HQ_PV90svarvskär cermet    
VCMT080202HQ_TN60svarvskär cermet    
VCMT080202HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080202HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VCMT080202PP_CA115Psvarvskär    
VCMT080202PP_CA125Psvarvskär    
VCMT080202PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VCMT080202PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080202PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VCMT080202PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VCMT080202PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080202PP_PR1225för stål, fin, intermittent    
VCMT080202PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VCMT080202PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VCMT080202PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT080202PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080202PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VCMT080202PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT080202PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080202VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202VF_CA115Psvarvskär    
VCMT080202VF_CA125Psvarvskär    
VCMT080202VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202VF_PR1535för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080202VF_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080202VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080202VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080202VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080202VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204HQ_CA115Psvarvskär    
VCMT080204HQ_CA125Psvarvskär    
VCMT080204HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VCMT080204HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VCMT080204HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
VCMT080204HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent (rostfritt, lätt intermittent)    
VCMT080204HQ_PR930för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204HQ_TN60svarvskär cermet    
VCMT080204HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VCMT080204PP_CA115Psvarvskär    
VCMT080204PP_CA125Psvarvskär    
VCMT080204PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VCMT080204PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080204PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VCMT080204PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VCMT080204PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080204PP_PR1225för rostfritt, fin, intermittent    
VCMT080204PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080204PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VCMT080204PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VCMT080204PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT080204PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT080204PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080204PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VCMT080204PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT080204PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT080204VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204VF_CA115Psvarvskär    
VCMT080204VF_CA125Psvarvskär    
VCMT080204VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VCMT080204VF_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204VF_PR1535för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204VF_PR1725för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204VF_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204VF_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT080204VF_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT080204VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT080204VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT110304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT110304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VCMT110304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT110304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT110304HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
VCMT110304HQ_TN60svarvskär cermet    
VCMT160404HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT160404HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VCMT160404HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VCMT160404HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT160404HQ_PV90svarvskär cermet    
VCMT160404HQ_TN60svarvskär cermet    
VCMT160404PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VCMT160404PP_CA115Psvarvskär    
VCMT160404PP_CA125Psvarvskär    
VCMT160404PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160404PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160404PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VCMT160404PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VCMT160404PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160404PP_PR1225för stål, fin, intermittent    
VCMT160404PP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160404PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VCMT160404PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VCMT160404PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160404PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160404PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VCMT160404PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160404PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160404PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160408HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT160408HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VCMT160408HQ_TN60svarvskär cermet    
VCMT160408PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VCMT160408PP_CA115Psvarvskär    
VCMT160408PP_CA125Psvarvskär    
VCMT160408PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160408PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160408PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VCMT160408PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VCMT160408PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160408PP_PR1225för stål, fin, intermittent    
VCMT160408PP_PR1535för stål, fin, intermittent    
VCMT160408PP_PR1725för stål, fin, intermittent    
VCMT160408PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160408PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160408PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VCMT160408PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VCMT160408PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VCMT160408PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent