SmiCut Online Store
Not logged in
VNMG Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

VNGA

VNGG

VNMG


passande hållare
VNMG160402 välj
VNMG160404 välj välj välj välj
VNMG160408 välj välj välj välj
VNMG160412

välj välj välj välj

Artikel Specifikation    
VNMG160402GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VNMG160402GP_CA115Psvarvskär    
VNMG160402GP_CA125Psvarvskär    
VNMG160402GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402GP_CA525för stål, fin, intermittent    
VNMG160402GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VNMG160402GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VNMG160402GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160402GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VNMG160402GP_TN60svarvskär cermet    
VNMG160402GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160402GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VNMG160402PP_CA115Psvarvskär    
VNMG160402PP_CA125Psvarvskär    
VNMG160402PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160402PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VNMG160402PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VNMG160402PP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VNMG160402PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160402PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160402PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160402PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VNMG160402PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160402PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VNMG160404GP_CA115Psvarvskär    
VNMG160404GP_CA125Psvarvskär    
VNMG160404GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404GP_CA525för stål, fin, intermittent    
VNMG160404GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VNMG160404GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VNMG160404GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VNMG160404GP_TN60svarvskär cermet    
VNMG160404GP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404HQ_CA115Psvarvskär    
VNMG160404HQ_CA125Psvarvskär    
VNMG160404HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160404HQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160404HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404HQ_TN60svarvskär cermet    
VNMG160404HQ_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404L-VC_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404L-VC_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404L-VC_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404L-VC_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160404L-VC_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404L-VC_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404L-VC_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404L-VC_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404L-VC_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404L-VC_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404LVC_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404LVC_CA115Psvarvskär    
VNMG160404LVC_CA125Psvarvskär    
VNMG160404MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
VNMG160404MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
VNMG160404MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
VNMG160404MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
VNMG160404MQ_PR115Ssvarvskär    
VNMG160404MQ_PR120Ssvarvskär    
VNMG160404MQ_PR1310för svåra material, fin, lätt intermittent    
VNMG160404MQ_PR1325för svåra material, fin, intermittent    
VNMG160404MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VNMG160404MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
VNMG160404MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160404MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160404MS_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
VNMG160404MS_PR115Ssvarvskär    
VNMG160404MS_PR120Ssvarvskär    
VNMG160404MS_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
VNMG160404MS_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404MU_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404MU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160404MU_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404MU_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160404MU_PR115Ssvarvskär    
VNMG160404MU_PR120Ssvarvskär    
VNMG160404MU_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404MU_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160404MU_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
VNMG160404MU_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160404PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VNMG160404PP_CA115Psvarvskär    
VNMG160404PP_CA125Psvarvskär    
VNMG160404PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VNMG160404PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VNMG160404PP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VNMG160404PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VNMG160404PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160404PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404PQ_CA115Psvarvskär    
VNMG160404PQ_CA125Psvarvskär    
VNMG160404PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160404PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404PQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404R-VC_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404R-VC_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404R-VC_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404R-VC_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160404R-VC_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404R-VC_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404R-VC_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404R-VC_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404R-VC_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404R-VC_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404RVC_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404RVC_CA115Psvarvskär    
VNMG160404RVC_CA125Psvarvskär    
VNMG160404SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
VNMG160404SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
VNMG160404SG_PR115Ssvarvskär    
VNMG160404SG_PR120Ssvarvskär    
VNMG160404SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
VNMG160404SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
VNMG160404TN-V_TN60svarvskär cermet    
VNMG160404VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404VF_CA115Psvarvskär    
VNMG160404VF_CA125Psvarvskär    
VNMG160404VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160404VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404VF_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404VF_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160404VF_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160404VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160404XP_PR930för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160404XP_PV90svarvskär cermet    
VNMG160404XP_TN60svarvskär cermet    
VNMG160404_CA025Pför stål, grov, intermittent    
VNMG160404_CA115Psvarvskär    
VNMG160404_CA125Psvarvskär    
VNMG160404_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
VNMG160404_CA315för segjärn, grov, intermittent    
VNMG160404_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160404_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
VNMG160404_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160404_CA510för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160404_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160404_CA525för stål, grov, intermittent    
VNMG160404_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160404_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160404_CA5525för stål, grov, intermittent    
VNMG160404_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160404_CA6515för rostfritt, grov, ej intermittent    
VNMG160404_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
VNMG160404_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160404_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160404_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
VNMG160404_TN60svarvskär cermet    
VNMG160404_TN6020CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160404_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160404_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160408GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VNMG160408GP_CA115Psvarvskär    
VNMG160408GP_CA125Psvarvskär    
VNMG160408GP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408GP_CA525för stål, fin, intermittent    
VNMG160408GP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VNMG160408GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
VNMG160408GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VNMG160408GP_TN60svarvskär cermet    
VNMG160408GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408HQ_CA115Psvarvskär    
VNMG160408HQ_CA125Psvarvskär    
VNMG160408HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160408HQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160408HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408HQ_TN60svarvskär cermet    
VNMG160408HQ_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160408KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160408KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
VNMG160408KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
VNMG160408KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
VNMG160408KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160408L-VC_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408L-VC_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408L-VC_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408L-VC_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160408L-VC_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408L-VC_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408L-VC_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408L-VC_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408L-VC_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408L-VC_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408LVC_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408LVC_CA115Psvarvskär    
VNMG160408LVC_CA125Psvarvskär    
VNMG160408MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
VNMG160408MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
VNMG160408MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
VNMG160408MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
VNMG160408MQ_PR115Ssvarvskär    
VNMG160408MQ_PR120Ssvarvskär    
VNMG160408MQ_PR1305för svåra material, fin, ej intermittent    
VNMG160408MQ_PR1325för svåra material, fin, intermittent    
VNMG160408MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
VNMG160408MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
VNMG160408MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160408MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160408MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160408MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160408MS_PR115Ssvarvskär    
VNMG160408MS_PR120Ssvarvskär    
VNMG160408MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
VNMG160408MS_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160408MU_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160408MU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160408MU_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160408MU_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160408MU_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
VNMG160408MU_PR115Ssvarvskär    
VNMG160408MU_PR120Ssvarvskär    
VNMG160408MU_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160408MU_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
VNMG160408MU_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
VNMG160408MU_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160408PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VNMG160408PP_CA115Psvarvskär    
VNMG160408PP_CA125Psvarvskär    
VNMG160408PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VNMG160408PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
VNMG160408PP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408PP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VNMG160408PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160408PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160408PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408PQ_CA115Psvarvskär    
VNMG160408PQ_CA125Psvarvskär    
VNMG160408PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160408PQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408PQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408PQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408R-VC_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408R-VC_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408R-VC_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408R-VC_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160408R-VC_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408R-VC_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408R-VC_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408R-VC_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408R-VC_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408R-VC_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408RVC_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408RVC_CA115Psvarvskär    
VNMG160408RVC_CA125Psvarvskär    
VNMG160408SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
VNMG160408SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
VNMG160408SG_PR115Ssvarvskär    
VNMG160408SG_PR120Ssvarvskär    
VNMG160408SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
VNMG160408SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
VNMG160408TN-V_TN60svarvskär cermet    
VNMG160408VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408VF_CA115Psvarvskär    
VNMG160408VF_CA125Psvarvskär    
VNMG160408VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160408VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408VF_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408VF_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408VF_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160408VF_TN6010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408VF_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160408VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160408_CA025Pför stål, grov, intermittent    
VNMG160408_CA115Psvarvskär    
VNMG160408_CA125Psvarvskär    
VNMG160408_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
VNMG160408_CA315för segjärn, grov, intermittent    
VNMG160408_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160408_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
VNMG160408_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160408_CA510för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160408_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160408_CA525för stål, grov, intermittent    
VNMG160408_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160408_CA5505för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160408_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160408_CA5525för stål, grov, intermittent    
VNMG160408_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160408_CA6515för rostfritt, grov, ej intermittent    
VNMG160408_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
VNMG160408_CCXCERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
VNMG160408_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
VNMG160408_PV7010CERMET för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160408_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160408_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160408_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
VNMG160408_TN60svarvskär cermet    
VNMG160408_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
VNMG160408_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
VNMG160412HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412HQ_CA115Psvarvskär    
VNMG160412HQ_CA125Psvarvskär    
VNMG160412HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160412HQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160412HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160412KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160412KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
VNMG160412KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
VNMG160412KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
VNMG160412KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
VNMG160412L-VC_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412L-VC_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412L-VC_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412L-VC_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160412L-VC_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412L-VC_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412L-VC_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412L-VC_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412L-VC_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412L-VC_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412LVC_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412LVC_CA115Psvarvskär    
VNMG160412LVC_CA125Psvarvskär    
VNMG160412MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160412MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160412MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
VNMG160412MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
VNMG160412MS_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
VNMG160412MS_PR115Ssvarvskär    
VNMG160412MS_PR120Ssvarvskär    
VNMG160412MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
VNMG160412PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
VNMG160412PP_CA115Psvarvskär    
VNMG160412PP_CA125Psvarvskär    
VNMG160412PP_CA525för stål, fin, intermittent    
VNMG160412PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160412PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160412PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160412PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
VNMG160412PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
VNMG160412PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
VNMG160412PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412PQ_CA115Psvarvskär    
VNMG160412PQ_CA125Psvarvskär    
VNMG160412PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160412PQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412R-VC_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412R-VC_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412R-VC_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412R-VC_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160412R-VC_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412R-VC_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412R-VC_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412R-VC_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412R-VC_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412R-VC_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412RVC_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412RVC_CA115Psvarvskär    
VNMG160412RVC_CA125Psvarvskär    
VNMG160412VF_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412VF_CA115Psvarvskär    
VNMG160412VF_CA125Psvarvskär    
VNMG160412VF_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
VNMG160412VF_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412VF_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412VF_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
VNMG160412VF_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412VF_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412VF_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
VNMG160412VF_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
VNMG160412VF_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent