SmiCut Online Store
Not logged in
WBET Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WBET

WBGT

WBGW

WBMT


passande hållare
WBET0601005 välj välj välj
WBET060101 välj välj välj
WBET060102 välj välj välj
WBET060104 välj välj välj
WBET080201 välj välj välj
WBET080202 välj välj välj
WBET080204

välj välj välj

Artikel Specifikation    
TLC08400WBET0601005ML-F_PR1535    
TLC08402WBET060101ML-F_PR1535    
TLC08403WBET060101MR-F_PR1535    
TLC08404WBET060102ML-F_PR1535    
TLC08405WBET060102MR-F_PR1535    
TLC08406WBET060104ML-F_PR1535    
TLC08407WBET060104MR-F_PR1535    
TLC08412WBET080201ML-F_PR1535    
TLC08414WBET080202ML-F_PR1535    
TLC08416WBET080204ML-F_PR1535    
TLC08417WBET080204MR-F_PR1535    
TLM00421WBET0601005ML-F_PR1725    
TLM00422WBET060101ML-F_PR1725    
TLM00423WBET060101MR-F_PR1725    
TLM00424WBET060102ML-F_PR1725    
TLM00425WBET060102MR-F_PR1725    
TLM00426WBET060104ML-F_PR1725    
TLM00427WBET060104MR-F_PR1725    
TLM00428WBET080201ML-F_PR1725    
TLM00429WBET080202ML-F_PR1725    
TLM00430WBET080204ML-F_PR1725    
TLM00431WBET080204MR-F_PR1725    
TLM00481WBET080201MR-P_PR1725    
TLM00482WBET080202MR-P_PR1725    
TLM00483WBET080204MR-P_PR1725    
TLM00496WBET080201ML-P_PR1725    
TLM00497WBET080202ML-P_PR1725    
TLM00498WBET080204ML-P_PR1725    
TLN40147WBET060101ML-F_PR1705    
TLN40148WBET060102ML-F_PR1705    
TLN40149WBET060104ML-F_PR1705    
WBET060102ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET060102ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET060102ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBET060102ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET060102ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET060102MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET060102MR-F_TN610CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET060104ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET060104ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET060104ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBET060104ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET060104ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET060104MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET060104MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080201ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080201ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080201MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080201MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080202ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080202ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET080202ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBET080202ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080202ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET080202MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080202MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080204ML-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080204ML-F_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET080204ML-F_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBET080204ML-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080204ML-F_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBET080204MR-F_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBET080204MR-F_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent