SmiCut Online Store
Not logged in
WBGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WBET

WBGT

WBGW

WBMT


passande hållare
WBGT0601003 välj
WBGT060101 välj välj välj välj
WBGT060102 välj välj välj välj
WBGT060104 välj välj
WBGT0802003 välj
WBGT080201 välj välj välj
WBGT080202 välj välj välj välj
WBGT080204 välj välj

Artikel Specifikation    
TJE08422WBGT060102MPR-CF_PR1025    
TJW08402WBGT060101ML-F_PR1025    
TJW08417WBGT080204MR-F_PR1025    
TKE08422WBGT060102MPR-CF_PR1225    
TKE08423WBGT060102MPL-CF_PR1225    
TLC08420WBGT060101MPR-CF_PR1535    
TLC08421WBGT060101MPL-CF_PR1535    
TLC08422WBGT060102MPR-CF_PR1535    
TLC08423WBGT060102MPL-CF_PR1535    
TLC58763WBGT060101MFPR-PF_PR1535    
TLC58764WBGT060102MFPR-PF_PR1535    
TLC58765WBGT060101MFPL-PF_PR1535    
TLC58766WBGT060102MFPL-PF_PR1535    
TLC58767WBGT080201MFPR-PF_PR1535    
TLC58768WBGT080202MFPR-PF_PR1535    
TLC58769WBGT080201MFPL-PF_PR1535    
TLC58770WBGT080202MFPL-PF_PR1535    
TLM00432WBGT060101MPR-CF_PR1725    
TLM00433WBGT060101MPL-CF_PR1725    
TLM00434WBGT060102MPR-CF_PR1725    
TLM00435WBGT060102MPL-CF_PR1725    
TLM00512WBGT060101MFPR-PF_PR1725    
TLM00513WBGT060102MFPR-PF_PR1725    
TLM00514WBGT060101MFPL-PF_PR1725    
TLM00515WBGT060102MFPL-PF_PR1725    
TLM00516WBGT080201MFPR-PF_PR1725    
TLM00517WBGT080202MFPR-PF_PR1725    
TLM00518WBGT080201MFPL-PF_PR1725    
TLM00519WBGT080202MFPL-PF_PR1725    
TLN40150WBGT060102MPL-CF_PR1705    
WBGT0601003L-F_PR930för stål, fin, ej intermittent    
WBGT060101L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT060101L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT060101L-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT060101R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT060102L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT060102L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT060102L-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT060102R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT060102R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT060102R-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT060104L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT060104L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT060104L-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT060104R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT060104R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT060104R-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT080201L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT080201L-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT080202L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT080202L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT080202L-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT080202R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT080202R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT080202R-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT080204L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT080204L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT080204L-F_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT080204L-F_TN60svarvskär cermet    
WBGT080204R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
WBGT080204R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
WBGT080204R-F_TN60svarvskär cermet