SmiCut Online Store
Not logged in
WBGW Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WBET

WBGT

WBGW

WBMT


passande hållare
WBGW060102 välj
WBGW080202

välj

Artikel Specifikation    
WBGW060102L_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
WBGW080202L_KW10för gjutjärn, grov, intermittent