SmiCut Online Store
Not logged in
WBMT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WBET

WBGT

WBGW

WBMT


passande hållare
WBMT060102 välj
WBMT060104 välj
WBMT080202 välj
WBMT080204


välj

Artikel Specifikation    
WBMT060102L-DP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WBMT060102L-DP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102L-DP_CA525för stål, fin, intermittent    
WBMT060102L-DP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WBMT060102L-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102L-DP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT060102L-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102L-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT060102L-DP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT060102L-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102LDP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WBMT060102LDP_CA115Psvarvskär    
WBMT060102LDP_CA125Psvarvskär    
WBMT060102LDP_PR1425för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102LDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT060102LDP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WBMT060102LDP_PV7010Svarvskär cermet    
WBMT060102R-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102R-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102R-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT060102R-DP_TN60svarvskär cermet    
WBMT060102R-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060102RDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT060102RDP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WBMT060104L-DP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060104L-DP_CA525för stål, fin, intermittent    
WBMT060104L-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060104L-DP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT060104L-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060104L-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT060104L-DP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT060104L-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060104LDP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WBMT060104LDP_CA115Psvarvskär    
WBMT060104LDP_CA125Psvarvskär    
WBMT060104LDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT060104LDP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WBMT060104R-DP_CA225svarvskär    
WBMT060104R-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060104R-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060104R-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT060104R-DP_TN60svarvskär cermet    
WBMT060104R-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT060104RDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT060104RDP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WBMT080202L-DP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080202L-DP_CA525för stål, fin, intermittent    
WBMT080202L-DP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WBMT080202L-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080202L-DP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT080202L-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080202L-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT080202L-DP_TN60svarvskär cermet    
WBMT080202L-DP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT080202L-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080202LDP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WBMT080202LDP_CA115Psvarvskär    
WBMT080202LDP_CA125Psvarvskär    
WBMT080202LDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT080202LDP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WBMT080202R-DP_CA225svarvskär    
WBMT080202R-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080202R-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080202R-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT080202R-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080202RDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT080202RDP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WBMT080204L-DP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WBMT080204L-DP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080204L-DP_CA525för stål, fin, intermittent    
WBMT080204L-DP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WBMT080204L-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080204L-DP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT080204L-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080204L-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT080204L-DP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WBMT080204L-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080204LDP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WBMT080204LDP_CA115Psvarvskär    
WBMT080204LDP_CA125Psvarvskär    
WBMT080204LDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT080204LDP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WBMT080204R-DP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080204R-DP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080204R-DP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WBMT080204R-DP_TN60svarvskär cermet    
WBMT080204R-DP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WBMT080204RDP_PR1535för stål, fin, intermittent    
WBMT080204RDP_PR1725för stål, fin, intermittent