SmiCut Online Store
Not logged in
WNMA Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WNGG

WNMA

WNMG

WNMP

WNMX


passande hållare
WNMA080408 välj
WNMA080412

välj

Artikel Specifikation    
WNMA080408_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMA080408_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMA080408_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMA080408_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMA080408_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMA080408_CA5505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMA080408_CCXCERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMA080408_PV30svarvskär cermet    
WNMA080412_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMA080412_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMA080412_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMA080412_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMA080412_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMA080412_CA5505för gjutjärn, grov, intermittent