SmiCut Online Store
Not logged in
WNMG Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WNGG

WNMA

WNMG

WNMP

WNMX


passande hållare
WNMG060404 välj
WNMG060408 välj
WNMG06T304 välj
WNMG06T308 välj
WNMG080402 välj
WNMG080404 välj välj välj välj välj
WNMG080408 välj välj välj välj välj
WNMG080412 välj välj välj välj
WNMG080416
välj välj

Artikel Specifikation    
WNMG060404GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG060404GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
WNMG060404GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG060404GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG060404GP_TN60svarvskär cermet    
WNMG060404GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG060404GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060404GS_CA115Psvarvskär    
WNMG060404GS_CA125Psvarvskär    
WNMG060404GS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG060404GS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060404GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060404GS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG060404GS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060404GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060404GS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060404GS_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060404GS_TN60svarvskär cermet    
WNMG060404GS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060404HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060404HQ_CA115Psvarvskär    
WNMG060404HQ_CA125Psvarvskär    
WNMG060404HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG060404HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060404HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060404HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG060404HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060404HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060404HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060404HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060404HQ_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060404HQ_TN60svarvskär cermet    
WNMG060404HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060408GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG060408GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG060408GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG060408GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060408GS_CA115Psvarvskär    
WNMG060408GS_CA125Psvarvskär    
WNMG060408GS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG060408GS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060408GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060408GS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG060408GS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060408GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060408GS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060408GS_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060408GS_PV90svarvskär cermet    
WNMG060408GS_TN60svarvskär cermet    
WNMG060408GS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG060408HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060408HQ_CA115Psvarvskär    
WNMG060408HQ_CA125Psvarvskär    
WNMG060408HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG060408HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060408HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060408HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG060408HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060408HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG060408HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060408HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG060408HQ_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG060408HQ_TN60svarvskär cermet    
WNMG060408HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG06T304HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG06T304HQ_CA115Psvarvskär    
WNMG06T304HQ_CA125Psvarvskär    
WNMG06T304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG06T304HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG06T304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG06T304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG06T304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG06T304HQ_TN60svarvskär cermet    
WNMG06T304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG06T308HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG06T308HQ_CA115Psvarvskär    
WNMG06T308HQ_CA125Psvarvskär    
WNMG06T308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG06T308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG06T308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080402PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080402PP_CA115Psvarvskär    
WNMG080402PP_CA125Psvarvskär    
WNMG080402PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080402PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080402PP_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080402PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080402PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080402PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080402PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080402PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG080402PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080402PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404AH_KW10för icke-järnmetaller, grov, intermittent    
WNMG080404CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404CQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080404CQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080404CQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404CQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404CQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404CQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404CQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404CQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404CQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404C_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080404C_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080404C_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080404C_CA4505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
WNMG080404C_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
WNMG080404GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG080404GP_TN60svarvskär cermet    
WNMG080404GP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404GS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404GS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404GS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404GS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404GS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404HQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080404HQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080404HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080404HQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080404HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
WNMG080404HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404HQ_TN60svarvskär cermet    
WNMG080404HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
WNMG080404KQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404KQ_CA315för segjärn, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404KQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
WNMG080404MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
WNMG080404MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
WNMG080404MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
WNMG080404MQ_PR115Ssvarvskär    
WNMG080404MQ_PR120Ssvarvskär    
WNMG080404MQ_PR1305för svåra material, fin, ej intermittent    
WNMG080404MQ_PR1310för svåra material, fin, lätt intermittent    
WNMG080404MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
WNMG080404MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
WNMG080404MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404MS_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
WNMG080404MS_PR115Ssvarvskär    
WNMG080404MS_PR120Ssvarvskär    
WNMG080404MS_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080404MS_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404MU_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404MU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404MU_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404MU_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404MU_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
WNMG080404MU_PR115Ssvarvskär    
WNMG080404MU_PR120Ssvarvskär    
WNMG080404MU_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404MU_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404MU_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080404MU_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080404MU_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404PG_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PG_CA115Psvarvskär    
WNMG080404PG_CA125Psvarvskär    
WNMG080404PG_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404PG_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PG_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PG_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080404PG_PR1535för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PG_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404PG_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PG_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PG_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404PG_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PMG_CA115Psvarvskär    
WNMG080404PMG_CA125Psvarvskär    
WNMG080404PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080404PP_CA115Psvarvskär    
WNMG080404PP_CA125Psvarvskär    
WNMG080404PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404PP_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080404PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080404PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG080404PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404PQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080404PQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080404PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080404PQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080404PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080404PS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PS_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PS_PV7025CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404PS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080404PS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404TK_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080404TK_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080404TK_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080404TK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080404WE_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404WE_CA115Psvarvskär    
WNMG080404WE_CA125Psvarvskär    
WNMG080404WE_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404WE_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404WE_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404WE_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080404WE_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404WE_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404WE_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404WE_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080404WF_CA115Psvarvskär    
WNMG080404WF_CA125Psvarvskär    
WNMG080404WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WF_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080404WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080404WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080404WP_CA115Psvarvskär    
WNMG080404WP_CA125Psvarvskär    
WNMG080404WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WP_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080404WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080404WP_CA5505för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WP_CA5525för stål, fin, intermittent    
WNMG080404WP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WP_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404WQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404WQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080404WQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080404WQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404WQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404WQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080404WQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404WQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080404WQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404WQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404WQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404WQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080404WQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080404XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080404XP_CA115Psvarvskär    
WNMG080404XP_CA125Psvarvskär    
WNMG080404XP_CA510för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080404XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080404XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404XP_PV7010CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080404XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
WNMG080404XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080404XQ_CA025Pför lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080404XQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080404XQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080404XQ_CA515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080404XQ_CA525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080404XQ_CA530för lågkolhaltigt stål, medel, kraftigt intermittent    
WNMG080404XQ_CA5515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080404XQ_CA5525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080404XQ_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080404XQ_PV7025CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080404XQ_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
WNMG080404XQ_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080404XQ_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080404XQ_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
WNMG080404XQ_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080404_CA025Pför stål, grov, intermittent    
WNMG080404_CA115Psvarvskär    
WNMG080404_CA125Psvarvskär    
WNMG080404_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080404_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080404_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080404_CA4120för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080404_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMG080404_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080404_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080404_CA525för stål, grov, intermittent    
WNMG080404_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080404_CA5525för stål, grov, intermittent    
WNMG080404_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
WNMG080404_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
WNMG080404_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
WNMG080404_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080404_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
WNMG080404_TN60svarvskär cermet    
WNMG080404_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
WNMG080404_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408AH_KW10för icke-järnmetaller, grov, intermittent    
WNMG080408CJ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408CJ_CA115Psvarvskär    
WNMG080408CJ_CA125Psvarvskär    
WNMG080408CJ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408CJ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408CJ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408CJ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408CJ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408CQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080408CQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080408CQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408CQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408CQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408CQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408CQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408CQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408CQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408CQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408CQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408CQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408CQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408CQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408C_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080408C_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080408C_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408C_CA4505för gjutjärn, medel, lätt intermittent    
WNMG080408C_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408C_CA5505för gjutjärn, medel, intermittent    
WNMG080408GC_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080408GC_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080408GC_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408GC_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GC_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408GP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408GP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408GP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408GP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG080408GP_TN60svarvskär cermet    
WNMG080408GP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408GS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408GS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408GS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408GS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408GS_PV7020CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408GS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408GT_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408GT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408GT_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408GT_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408GT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408HQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080408HQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080408HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408HQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
WNMG080408HQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin-medel, intermittent    
WNMG080408HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408HQ_TN60svarvskär cermet    
WNMG080408HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408HS_TN60svarvskär cermet    
WNMG080408HT_CA5515svarvskär    
WNMG080408HU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
WNMG080408KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080408KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080408KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408KQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408KQ_CA315för segjärn, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408KQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408MQ_CA6515för rostfritt, fin, ej intermittent    
WNMG080408MQ_CA6525för rostfritt, fin, lätt intermittent    
WNMG080408MQ_PR005Sför svåra material, fin, ej intermittent    
WNMG080408MQ_PR015Sför svåra material, fin, lätt intermittent    
WNMG080408MQ_PR115Ssvarvskär    
WNMG080408MQ_PR120Ssvarvskär    
WNMG080408MQ_PR1535för rostfritt & svåra material, fin, intermittent    
WNMG080408MQ_SW05för titanlegeringar, fin, ej intermittent    
WNMG080408MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408MS_PR1125för rostfritt, medel-grov, intermittent    
WNMG080408MS_PR115Ssvarvskär    
WNMG080408MS_PR120Ssvarvskär    
WNMG080408MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080408MS_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408MU_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408MU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408MU_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408MU_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408MU_PR115Ssvarvskär    
WNMG080408MU_PR120Ssvarvskär    
WNMG080408MU_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408MU_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408MU_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080408MU_SW05för titanlegeringar, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PG_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PG_CA115Psvarvskär    
WNMG080408PG_CA125Psvarvskär    
WNMG080408PG_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PG_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PG_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PG_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PG_PR1535för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PG_PV710CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PG_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PG_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PG_TN610CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PG_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PH_CA025Pför stål, grov, intermittent    
WNMG080408PH_CA115Psvarvskär    
WNMG080408PH_CA125Psvarvskär    
WNMG080408PH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080408PH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080408PH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PH_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PH_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PH_CA510för stål, grov, ej intermittent    
WNMG080408PH_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408PH_CA525för stål, grov, intermittent    
WNMG080408PH_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PMG_CA115Psvarvskär    
WNMG080408PMG_CA125Psvarvskär    
WNMG080408PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080408PP_CA115Psvarvskär    
WNMG080408PP_CA125Psvarvskär    
WNMG080408PP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408PP_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080408PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080408PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408PP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG080408PP_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408PQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080408PQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080408PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408PQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408PQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408PQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408PQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408PQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408PQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408PQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408PQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408PQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PS_CA5505för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PS_PV7010CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PS_PV7025CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PS_PV720CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PS_PV730CERMET för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PS_TN620CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PT_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PT_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PT_CA5505för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PT_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408PT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080408PT_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408PT_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408PT_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
WNMG080408SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
WNMG080408SG_PR115Ssvarvskär    
WNMG080408SG_PR120Ssvarvskär    
WNMG080408SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
WNMG080408SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
WNMG080408TK_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080408TK_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408TK_PR1325för svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080408TK_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080408WE_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408WE_CA115Psvarvskär    
WNMG080408WE_CA125Psvarvskär    
WNMG080408WE_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WE_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408WE_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408WE_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408WE_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WE_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408WE_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WE_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408WF_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080408WF_CA115Psvarvskär    
WNMG080408WF_CA125Psvarvskär    
WNMG080408WF_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WF_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WF_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080408WF_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080408WF_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WF_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WF_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WF_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080408WP_CA115Psvarvskär    
WNMG080408WP_CA125Psvarvskär    
WNMG080408WP_CA510för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WP_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080408WP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080408WP_CA5505för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WP_CA5525för stål, fin, intermittent    
WNMG080408WP_PV7010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WP_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WP_PV7025CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408WP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408WQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408WQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080408WQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080408WQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408WQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408WQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408WQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408WQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080408WQ_PV7010CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408WQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408WQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080408WQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080408XP_CA025Pför lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080408XP_CA115Psvarvskär    
WNMG080408XP_CA125Psvarvskär    
WNMG080408XP_CA510för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408XP_CA515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408XP_CA525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080408XP_CA5515för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408XP_CA5525för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080408XP_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408XP_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408XP_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408XP_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, intermittent    
WNMG080408XP_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, ej intermittent    
WNMG080408XP_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080408XQ_CA025Pför lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080408XQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080408XQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080408XQ_CA515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080408XQ_CA525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080408XQ_CA530för lågkolhaltigt stål, medel, kraftigt intermittent    
WNMG080408XQ_CA5515för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080408XQ_CA5525för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080408XQ_CCXCERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080408XQ_PV7020CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080408XQ_PV710CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
WNMG080408XQ_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080408XQ_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, intermittent    
WNMG080408XQ_TN60svarvskär cermet    
WNMG080408XQ_TN610CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, ej intermittent    
WNMG080408XQ_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, medel, lätt intermittent    
WNMG080408XS_CA025Pför lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
WNMG080408XS_CA115Psvarvskär    
WNMG080408XS_CA125Psvarvskär    
WNMG080408XS_CA515för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408XS_CA525för lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
WNMG080408XS_CA530för lågkolhaltigt stål, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408XS_CA5515för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408XS_CA5525för lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
WNMG080408XS_PV720CERMET för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408XS_PV730CERMET för lågkolhaltigt stål, grov, intermittent    
WNMG080408XS_TN620CERMET för lågkolhaltigt stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408ZS_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080408ZS_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080408ZS_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408ZS_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080408ZS_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408ZS_CA5505för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
WNMG080408_CA025Pför stål, grov, intermittent    
WNMG080408_CA115Psvarvskär    
WNMG080408_CA125Psvarvskär    
WNMG080408_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080408_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080408_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMG080408_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408_CA510för stål, grov, ej intermittent    
WNMG080408_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408_CA525för stål, grov, intermittent    
WNMG080408_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408_CA5525för stål, grov, intermittent    
WNMG080408_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080408_CA6515för rostfritt, grov, ej intermittent    
WNMG080408_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
WNMG080408_CCXCERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMG080408_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
WNMG080408_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
WNMG080408_PV710CERMET för stål, grov, ej intermittent    
WNMG080408_PV720CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080408_PV730CERMET för stål, grov, intermittent    
WNMG080408_TN610CERMET för stål, grov, ej intermittent    
WNMG080408_TN620CERMET för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080412CJ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412CJ_CA115Psvarvskär    
WNMG080412CJ_CA125Psvarvskär    
WNMG080412CJ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412CJ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412CJ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412CJ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412CJ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412CJ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412CQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412CQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080412CQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080412CQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412CQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412CQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412CQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412CQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412CQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412CQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412CQ_PV7025CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412CQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412CQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412CQ_TN60svarvskär cermet    
WNMG080412CQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412C_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080412C_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080412C_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412C_CA4515för gjutjärn, medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412GC_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080412GC_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080412GC_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412GC_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412GS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412GS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412GS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412GS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412GS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412GS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412GT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412GT_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412GT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412GT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412GT_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412GT_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412GT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412HQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080412HQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080412HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412HQ_TN6020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412HT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412HU_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412KG_CA310för gråjärn, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412KG_CA315för segjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412KG_CA320för gjutjärn, medel-grov, intermittent    
WNMG080412KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080412KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080412KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412KQ_CA310för gråjärn, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412KQ_CA315för segjärn, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412KQ_CA320för gjutjärn, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412MS_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412MS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412MS_PR005Sför svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412MS_PR015Sför svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412MS_PR115Ssvarvskär    
WNMG080412MS_PR120Ssvarvskär    
WNMG080412MS_PR1305för svåra material, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412MS_PR1310för svåra material, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412MS_PR1535för rostfritt & svåra material, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PG_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PG_CA115Psvarvskär    
WNMG080412PG_CA125Psvarvskär    
WNMG080412PG_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412PG_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412PG_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PG_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PG_PR1535för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PH_CA025Pför stål, grov, intermittent    
WNMG080412PH_CA115Psvarvskär    
WNMG080412PH_CA125Psvarvskär    
WNMG080412PH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080412PH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080412PH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PH_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412PH_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PH_CA510för stål, grov, ej intermittent    
WNMG080412PH_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080412PH_CA525för stål, grov, intermittent    
WNMG080412PH_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PMG_CA115Psvarvskär    
WNMG080412PMG_CA125Psvarvskär    
WNMG080412PP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WNMG080412PP_CA115Psvarvskär    
WNMG080412PP_CA125Psvarvskär    
WNMG080412PP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080412PP_CA525för stål, fin, intermittent    
WNMG080412PP_CA530för stål, fin, kraftigt intermittent    
WNMG080412PP_CCXCERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080412PP_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080412PP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080412PP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WNMG080412PP_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
WNMG080412PP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WNMG080412PQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412PQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080412PQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080412PQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412PQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412PQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412PQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412PQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PS_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PS_CA5505för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PS_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PS_CA6525för rostfritt, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412PT_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PT_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412PT_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412PT_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PT_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PT_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412PT_CA5525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080412PT_CA5535för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412PT_CA6515för rostfritt, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080412SG_PR005Sför svåra material, grov, ej intermittent    
WNMG080412SG_PR015Sför svåra material, grov, lätt intermittent    
WNMG080412SG_PR115Ssvarvskär    
WNMG080412SG_PR120Ssvarvskär    
WNMG080412SG_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
WNMG080412SG_SW05för titanlegeringar, grov, ej intermittent    
WNMG080412WE_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412WE_CA115Psvarvskär    
WNMG080412WE_CA125Psvarvskär    
WNMG080412WE_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412WE_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412WE_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412WE_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412WE_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412WE_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412WE_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412WE_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412WQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412WQ_CA115Psvarvskär    
WNMG080412WQ_CA125Psvarvskär    
WNMG080412WQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412WQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412WQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412WQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WNMG080412WQ_CA5505för stål, fin-medel, ej intermittent    
WNMG080412WQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412WQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WNMG080412WQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412WQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WNMG080412ZS_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080412ZS_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080412ZS_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412ZS_CA4505för gjutjärn, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080412ZS_CA4515för gjutjärn, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412_CA025Pför stål, grov, intermittent    
WNMG080412_CA115Psvarvskär    
WNMG080412_CA125Psvarvskär    
WNMG080412_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080412_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080412_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412_CA4505för gjutjärn, grov, lätt intermittent    
WNMG080412_CA4515för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412_CA515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080412_CA525för stål, grov, intermittent    
WNMG080412_CA530för stål, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412_CA5515för stål, grov, lätt intermittent    
WNMG080412_CA5525för stål, grov, intermittent    
WNMG080412_CA5535för stål, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080412_CA6515för rostfritt, grov, ej intermittent    
WNMG080412_CA6525för rostfritt, grov, lätt intermittent    
WNMG080412_PR1125för rostfritt, grov, intermittent    
WNMG080412_PR1535för rostfritt & svåra material, grov, intermittent    
WNMG080416KH_CA310för gråjärn, grov, ej interrmittent    
WNMG080416KH_CA315för segjärn, grov, intermittent    
WNMG080416KH_CA320för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
WNMG080416PG_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080416PG_CA115Psvarvskär    
WNMG080416PG_CA125Psvarvskär    
WNMG080416PG_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080416PG_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080416PG_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080416PG_CA530för stål, medel-grov, kraftigt intermittent    
WNMG080416PMG_CA115Psvarvskär    
WNMG080416PMG_CA125Psvarvskär    
WNMG080416PS_CA025Pför stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080416PS_CA510för stål, medel-grov, ej intermittent    
WNMG080416PS_CA515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080416PS_CA525för stål, medel-grov, intermittent    
WNMG080416PS_CA5515för stål, medel-grov, lätt intermittent    
WNMG080416PS_CA5525för stål, medel-grov, intermittent