SmiCut Online Store
Not logged in
WNMP Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WNGG

WNMA

WNMG

WNMP

WNMX


passande hållare
WNMP080404 välj
WNMP080408


välj

Artikel Specifikation    
WNMP080404TK_PR930för stål, medel-grov, ej intermittent