SmiCut Online Store
Not logged in
WNMX Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WNGG

WNMA

WNMG

WNMP

WNMX


passande hållare
WNMX080404 välj
WNMX080408

välj

Artikel Specifikation    
WNMX080404EL_CA5525svarvskär    
WNMX080404ER_CA5525svarvskär    
WNMX080408EL_CA5525svarvskär    
WNMX080408ER_CA5525svarvskär