SmiCut Online Store
Not logged in
WPGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WPGT

WPGW

WPMT


passande hållare
WPGT110202 välj välj
WPGT110204 välj välj
WPGT160304 välj välj
WPGT160308välj välj

Spånbrytare och sorter
WPGT för stål (PDF)
⬇︎

Artikel Specifikation    
TLM40208WPGT110204ML-Y_PR1725    
TLN40151WPGT110204ML-Y_PR1705    
TLN40152WPGT110204MR-Y_PR1705    
WPGT110202L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
WPGT110202L-Y_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPGT110202L-Y_TN60svarvskär cermet    
WPGT110202R-Y_TN60svarvskär cermet    
WPGT110204L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
WPGT110204L-Y_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPGT110204L-Y_TN60svarvskär cermet    
WPGT160304L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
WPGT160304L-Y_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPGT160304L-Y_TN60svarvskär cermet    
WPGT160304R-Y_TN60svarvskär cermet    
WPGT160308L-Y_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
WPGT160308L-Y_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent