SmiCut Online Store
Not logged in
WPGW Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WPGT

WPGW

WPMT


passande hållare
WPGW110202 välj
WPGW110204 välj
WPGW160304 välj
WPGW160308


välj

Artikel Specifikation    
WPGW110202_KW10för gjutjärn, fin-medel, intermittent    
WPGW110204_KW10för gjutjärn, fin-medel, intermittent    
WPGW160304_KW10för gjutjärn, fin-medel, intermittent    
WPGW160308_KW10för gjutjärn, fin-medel, intermittent