SmiCut Online Store
Not logged in
WPMT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

WPGT

WPGW

WPMT


passande hållare
WPMT110202 välj
WPMT110204 välj välj
WPMT160304 välj välj
WPMT160308


välj välj

Artikel Specifikation    
WPMT110202HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110202HQ_CA115Psvarvskär    
WPMT110202HQ_CA125Psvarvskär    
WPMT110202HQ_CA5025för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110202HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110202HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110202HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110202HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110202HQ_PR1025för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110202HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent, (lätt intermittent för rostfritt)    
WPMT110202HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT110202HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110202HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110202HQ_TN60svarvskär cermet    
WPMT110202HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110204GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WPMT110204GP_CA115Psvarvskär    
WPMT110204GP_CA125Psvarvskär    
WPMT110204GP_CA525för stål, fin, intermittent    
WPMT110204GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
WPMT110204GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WPMT110204GP_PR930för stål, fin, ej intermittent    
WPMT110204GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WPMT110204GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WPMT110204GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WPMT110204HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110204HQ_CA115Psvarvskär    
WPMT110204HQ_CA125Psvarvskär    
WPMT110204HQ_CA510för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT110204HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110204HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110204HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110204HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110204HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
WPMT110204HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110204HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110204HQ_PR1125för rostfritt, fin-medel, intermittent    
WPMT110204HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent, (lätt intermittent för rostfritt)    
WPMT110204HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT110204HQ_PV7020CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110204HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT110204HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT110204HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT110204HQ_TN60svarvskär cermet    
WPMT110204HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT110204HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160304GP_CA025Pför stål, fin, intermittent    
WPMT160304GP_CA115Psvarvskär    
WPMT160304GP_CA125Psvarvskär    
WPMT160304GP_CA515för stål, fin, lätt intermittent    
WPMT160304GP_CA525för stål, fin, intermittent    
WPMT160304GP_CA5515för stål, fin, lätt intermittent    
WPMT160304GP_CA5525för stål, fin, intermittent    
WPMT160304GP_PR1725för stål, fin, intermittent    
WPMT160304GP_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WPMT160304GP_PV730CERMET för stål, fin, intermittent    
WPMT160304GP_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
WPMT160304HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160304HQ_CA115Psvarvskär    
WPMT160304HQ_CA125Psvarvskär    
WPMT160304HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160304HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160304HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160304HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160304HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160304HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160304HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160304HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent, (lätt intermittent för rostfritt)    
WPMT160304HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160304HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160304HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160304HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160304HQ_TN60svarvskär cermet    
WPMT160304HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160304HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160308HQ_CA025Pför stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160308HQ_CA115Psvarvskär    
WPMT160308HQ_CA125Psvarvskär    
WPMT160308HQ_CA515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160308HQ_CA525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160308HQ_CA530för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WPMT160308HQ_CA5515för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160308HQ_CA5525för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160308HQ_CA5535för stål, fin-medel, kraftigt intermittent    
WPMT160308HQ_CA6515för rostfritt, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160308HQ_CA6525för rostfritt, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160308HQ_CCXCERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160308HQ_PR1725för stål, fin-medel, intermittent, (lätt intermittent för rostfritt)    
WPMT160308HQ_PR930för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160308HQ_PV710CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160308HQ_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
WPMT160308HQ_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
WPMT160308HQ_TN60svarvskär cermet    
WPMT160308HQ_TN610CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent    
WPMT160308HQ_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent