SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - ABS

Välj skär och hållare

ABS
AABS…

SABS…
Artikel Specifikation    
ABS15R4005M_PR1225för rostfritt, lätt intermittent    
ABS15R4005M_PR1705för stål, ej intermittent    
ABS15R4005M_PR1725för stål & rostfritt, lätt intermittent    
ABS15R4005_KW10för icke-järnmetaller, lätt intermittent    
ABS15R4005_PR930för stål, lätt intermittent    
ABS15R4005_TC60CERMET för stål, ej intermittent    
ABS15R4015M_PR1225för rostfritt, lätt intermittent    
ABS15R4015M_PR1705för stål, ej intermittent    
ABS15R4015M_PR1725för stål & rostfritt, lätt intermittent    
ABS15R4015_KW10för icke-järnmetaller, lätt intermittent    
ABS15R4015_PR930för stål, lätt intermittent    
ABS15R4015_TC60CERMET för stål, ej intermittent