SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CCGT
CCGT Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CCET

CCGT

CCGW

CCMT


passande hållare
CCGT0301003 välj
CCGT0301005 välj välj
CCGT030101 välj välj välj välj
CCGT030102 välj välj välj välj
CCGT030104 välj välj välj
CCGT0401003 välj
CCGT0401005 välj välj
CCGT040101 välj välj välj välj
CCGT040102 välj välj välj välj
CCGT040104 välj välj välj
CCGT0602003 välj välj
CCGT0602005 välj välj välj
CCGT060201 välj välj välj välj
CCGT060202 välj välj välj välj
CCGT060204 välj välj välj välj
CCGT09T3003 välj välj
CCGT09T3005 välj välj välj
CCGT09T301 välj välj välj välj
CCGT09T302 välj välj välj välj
CCGT09T304 välj välj välj välj
CCGT09T308 välj välj
CCGT120402 välj
CCGT120404 välj
CCGT120408 välj

Artikel Specifikation    
CCGT0301003L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT0301003L-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT0301003R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030101L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT030101L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030101L-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT030101R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT030101R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030102L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT030102L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030102L-F_PV7020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030102L-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT030102R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT030102R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030102R-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT030104L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT030104L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030104L-F_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030104MLF_PR1225Svarvskär    
CCGT030104MRF_PR1225Svarvskär    
CCGT030104R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT030104R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT030104R-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT0401003L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT040101L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT040101L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT040101L-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT040101R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT040102L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT040102L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT040102L-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT040102R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT040102R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT040102R-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT040104L-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT040104L-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT040104L-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT040104R-F_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT040104R-F_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT040104R-F_TN60svarvskär cermet    
CCGT0602003FL-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT0602003FLU_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT0602003FR-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT0602003FRU_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT0602005MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT0602005MF_PR1425för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT0602005MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT0602005MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT0602005M_PR1025för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060201EL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060201EL-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060201EL-U_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT060201EL-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT060201EL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT060201EL-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060201EL-U_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT060201ER-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060201ER-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060201ER-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060201FL-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT060201FL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060201FL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT060201FR-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT060201FR-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060201FR-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT060201MF_PR1025för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060201MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT060201MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT060201MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT060201M_PR1025för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060201_PR930för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060201_PV710CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT060201_PV720CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060201_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CCGT060201_TN60svarvskär cermet    
CCGT060201_TN610CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT060201_TN620CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060202AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT060202AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
CCGT060202EL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202EL-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060202EL-U_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202EL-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT060202EL-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060202EL-U_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202ELU_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060202ER-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202ER-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060202ER-U_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202ER-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT060202ER-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060202ER-U_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FL-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT060202FLU_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FN-Z_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FN-Z_TN60svarvskär cermet    
CCGT060202FNZ_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FR-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FR-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060202FR-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT060202L-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT060202MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT060202MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT060202MF_PR1705för stål, medel, ej intermittent    
CCGT060202MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT060202R-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT060202_PR930för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060202_PV7020CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060202_PV710CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT060202_PV720CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060202_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CCGT060202_TN60svarvskär cermet    
CCGT060202_TN6010CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT060202_TN610CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT060202_TN620CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060204AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT060204AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
CCGT060204EL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204EL-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060204EL-U_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204EL-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT060204EL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT060204EL-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060204EL-U_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204ER-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204ER-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060204ER-U_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204ER-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT060204ER-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT060204ER-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT060204ER-U_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204FN-Z_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204FN-Z_TN60svarvskär cermet    
CCGT060204FNZ_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204L-FS_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT060204L-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT060204MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT060204MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT060204MF_PR1705för stål, medel, ej intermittent    
CCGT060204MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT060204R-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT060204_PR930för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060204_PV7025CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060204_PV710CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT060204_PV720CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060204_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CCGT060204_TN60svarvskär cermet    
CCGT060204_TN6020CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT060204_TN610CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT060204_TN620CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T3003FL-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T3003FR-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T3003FR-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T3005MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT09T3005MF_PR1425för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T3005MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT09T3005MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT09T3005M_PR1025för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T301EL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T301EL-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T301EL-U_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T301EL-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT09T301EL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T301EL-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T301EL-U_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T301ER-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T301ER-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T301ER-U_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T301ER-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT09T301ER-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T301ER-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T301ER-U_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T301FL-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T301FL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T301FL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T301FR-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T301FR-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T301FR-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T301MF_PR1025för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T301MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT09T301MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT09T301MF_PR1705för stål, medel, ej intermittent    
CCGT09T301MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT09T301_PR930för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T301_PV710CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T301_PV720CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T301_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CCGT09T301_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T301_TN610CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T301_TN620CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
CCGT09T302EL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302EL-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T302EL-U_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T302EL-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT09T302EL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302EL-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T302EL-U_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T302ER-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302ER-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T302ER-U_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302ER-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT09T302ER-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302ER-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T302ER-U_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302FL-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302FL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302FL-U_TN30svarvskär cermet    
CCGT09T302FL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302FN-Z_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302FN-Z_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302FNZ_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302FR-U_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302FR-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T302FR-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T302L-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T302LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T302MF_PR1005för lågkolhaltigt stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302MF_PR1025för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302MF_PR1425för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302MF_PR1705för stål, medel, ej intermittent    
CCGT09T302MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT09T302R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T302R-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T302RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T302_PR930för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302_PV710CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T302_PV720CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CCGT09T302_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T302_TN6010CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T302_TN6020CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T302_TN610CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T302_TN620CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T304AH_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T304AH_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T304AH_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T304AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T304AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
CCGT09T304EL-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T304EL-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T304EL-U_PV720CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T304EL-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT09T304EL-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T304EL-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T304EL-U_TN620CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T304ELU_TN6010CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T304ER-U_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T304ER-U_PV710CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T304ER-U_PV720CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T304ER-U_PV730CERMET för stål, fin-medel, intermittent    
CCGT09T304ER-U_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T304ER-U_TN610CERMET för stål, fin, ej intermittent    
CCGT09T304ER-U_TN620CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T304FN-Z_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T304FN-Z_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T304FNZ_TN6020CERMET för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T304L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T304L-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T304LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T304LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T304MF_PR1225för rostfritt, medium, lätt intermittent    
CCGT09T304MF_PR1535för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent    
CCGT09T304MF_PR1705för stål, medel, ej intermittent    
CCGT09T304MF_PR1725för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt)    
CCGT09T304R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T304R-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T304RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T304RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T304_PR930för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T304_PV7020CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T304_PV710CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T304_PV720CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T304_PV730CERMET för stål, medel, intermittent    
CCGT09T304_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T304_TN6010CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T304_TN610CERMET för stål, medium, ej intermittent    
CCGT09T304_TN620CERMET för stål, medium, lätt intermittent    
CCGT09T308AH_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T308AH_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T308AH_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T308AP_KW10för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent    
CCGT09T308AP_PDL010för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd    
CCGT09T308FN-Z_PR930för stål, fin, lätt intermittent    
CCGT09T308L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T308L-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T308LA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T308LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T308R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT09T308R-FS_TN60svarvskär cermet    
CCGT09T308RA3_PDL010för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT09T308RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT120402L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT120402LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT120402R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT120402RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT120404L-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT120404LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT120404R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT120404RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT120408LA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
CCGT120408R-A3_KW10för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent    
CCGT120408RA3_PDL025för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd    
TJE01380CCGT030101MP-CF_PR1025    
TJE01381CCGT030102MP-CF_PR1025    
TJE01385CCGT040101MP-CF_PR1025    
TJE01400CCGT060201MFP-GQ_PR1025    
TJE01401CCGT060202MFP-GQ_PR1025    
TJE01406CCGT09T302MFP-GQ_PR1025    
TJE01421CCGT060202MFP-GF_PR1025    
TJE01425CCGT09T301MFP-GF_PR1025    
TJE01426CCGT09T302MFP-GF_PR1025    
TJE01427CCGT09T304MFP-GF_PR1025    
TJW01291CCGT09T301MER-U_PR1025    
TJW01295CCGT09T304MER-U_PR1025    
TJW01324CCGT060202MFL-U_PR1025    
TJW01331CCGT09T3005MFR-U_PR1025    
TJW01332CCGT09T301MFR-U_PR1025    
TJW01335CCGT09T302MFR-U_PR1025    
TJW01337CCGT09T304MFR-U_PR1025    
TJW01344CCGT030102ML-F_PR1025    
TJW01350CCGT0401005ML-F_PR1025    
TJW01356CCGT040104ML-F_PR1025    
TJW01361CCGT060202MF-GQ_PR1025    
TJW01362CCGT060204MF-GQ_PR1025    
TJW01365CCGT09T302MF-GQ_PR1025    
TJW01375CCGT09T302MF-GF_PR1025    
TJW01376CCGT09T304MF-GF_PR1025    
TJX01270CCGT030101M-CF_PR1005    
TKD01191CCGT060202MFP-SK_PR1425    
TKD01192CCGT060204MFP-SK_PR1425    
TKD01307CCGT060202MP-CK_PR1425    
TKD01317CCGT09T302MP-CK_PR1425    
TKD01381CCGT030102MP-CF_PR1425    
TKD01402CCGT060204MFP-GQ_PR1425    
TKD01405CCGT09T301MFP-GQ_PR1425    
TKD01407CCGT09T304MFP-GQ_PR1425    
TKD01425CCGT09T301MFP-GF_PR1425    
TKD01426CCGT09T302MFP-GF_PR1425    
TKD01427CCGT09T304MFP-GF_PR1425    
TKD01431CCGT09T302MFP-SK_PR1425    
TKE01190CCGT060201MFP-SK_PR1225    
TKE01191CCGT060202MFP-SK_PR1225    
TKE01192CCGT060204MFP-SK_PR1225    
TKE01306CCGT060201MP-CK_PR1225    
TKE01307CCGT060202MP-CK_PR1225    
TKE01316CCGT09T301MP-CK_PR1225    
TKE01317CCGT09T302MP-CK_PR1225    
TKE01320CCGT0602005MFL-U_PR1225    
TKE01321CCGT0602005MFR-U_PR1225    
TKE01322CCGT060201MFL-U_PR1225    
TKE01323CCGT060201MFR-U_PR1225    
TKE01324CCGT060202MFL-U_PR1225    
TKE01325CCGT060202MFR-U_PR1225    
TKE01326CCGT060204MFL-U_PR1225    
TKE01327CCGT060204MFR-U_PR1225    
TKE01330CCGT09T3005MFL-U_PR1225    
TKE01331CCGT09T3005MFR-U_PR1225    
TKE01332CCGT09T301MFR-U_PR1225    
TKE01333CCGT09T301MFL-U_PR1225    
TKE01334CCGT09T302MFL-U_PR1225    
TKE01335CCGT09T302MFR-U_PR1225    
TKE01336CCGT09T304MFL-U_PR1225    
TKE01337CCGT09T304MFR-U_PR1225    
TKE01340CCGT0301005ML-F_PR1225    
TKE01343CCGT030101MR-F_PR1225    
TKE01345CCGT030102MR-F_PR1225    
TKE01350CCGT0401005ML-F_PR1225    
TKE01352CCGT040101ML-F_PR1225    
TKE01354CCGT040102ML-F_PR1225    
TKE01355CCGT040102MR-F_PR1225    
TKE01356CCGT040104ML-F_PR1225    
TKE01357CCGT040104MR-F_PR1225    
TKE01380CCGT030101MP-CF_PR1225    
TKE01381CCGT030102MP-CF_PR1225    
TKE01385CCGT040101MP-CF_PR1225    
TKE01386CCGT040102MP-CF_PR1225    
TKE01400CCGT060201MFP-GQ_PR1225    
TKE01401CCGT060202MFP-GQ_PR1225    
TKE01402CCGT060204MFP-GQ_PR1225    
TKE01405CCGT09T301MFP-GQ_PR1225    
TKE01406CCGT09T302MFP-GQ_PR1225    
TKE01407CCGT09T304MFP-GQ_PR1225    
TKE01420CCGT060201MFP-GF_PR1225    
TKE01421CCGT060202MFP-GF_PR1225    
TKE01422CCGT060204MFP-GF_PR1225    
TKE01425CCGT09T301MFP-GF_PR1225    
TKE01426CCGT09T302MFP-GF_PR1225    
TKE01427CCGT09T304MFP-GF_PR1225    
TKE01430CCGT09T301MFP-SK_PR1225    
TKE01431CCGT09T302MFP-SK_PR1225    
TKE01432CCGT09T304MFP-SK_PR1225    
TLC01190CCGT060201MFP-SK_PR1535    
TLC01191CCGT060202MFP-SK_PR1535    
TLC01192CCGT060204MFP-SK_PR1535    
TLC01306CCGT060201MP-CK_PR1535    
TLC01307CCGT060202MP-CK_PR1535    
TLC01316CCGT09T301MP-CK_PR1535    
TLC01317CCGT09T302MP-CK_PR1535    
TLC01380CCGT030101MP-CF_PR1535    
TLC01381CCGT030102MP-CF_PR1535    
TLC01385CCGT040101MP-CF_PR1535    
TLC01386CCGT040102MP-CF_PR1535    
TLC01400CCGT060201MFP-GQ_PR1535    
TLC01401CCGT060202MFP-GQ_PR1535    
TLC01402CCGT060204MFP-GQ_PR1535    
TLC01405CCGT09T301MFP-GQ_PR1535    
TLC01406CCGT09T302MFP-GQ_PR1535    
TLC01407CCGT09T304MFP-GQ_PR1535    
TLC01420CCGT060201MFP-GF_PR1535    
TLC01421CCGT060202MFP-GF_PR1535    
TLC01422CCGT060204MFP-GF_PR1535    
TLC01425CCGT09T301MFP-GF_PR1535    
TLC01426CCGT09T302MFP-GF_PR1535    
TLC01427CCGT09T304MFP-GF_PR1535    
TLC01430CCGT09T301MFP-SK_PR1535    
TLC01431CCGT09T302MFP-SK_PR1535    
TLC01432CCGT09T304MFP-SK_PR1535    
TLC40007CCGT0602005MFP-SKS_PR1535    
TLC40008CCGT060201MFP-SKS_PR1535    
TLC40009CCGT060202MFP-SKS_PR1535    
TLC40010CCGT09T3005MFP-SKS_PR1535    
TLC40011CCGT09T301MFP-SKS_PR1535    
TLC40012CCGT09T302MFP-SKS_PR1535    
TLC40013CCGT09T304MFP-SKS_PR1535    
TLC58750CCGT030101MFP-PF_PR1535    
TLC58751CCGT030102MFP-PF_PR1535    
TLC58752CCGT040101MFP-PF_PR1535    
TLC58753CCGT040102MFP-PF_PR1535    
TLC58754CCGT060201MFP-PF_PR1535    
TLC58755CCGT060202MFP-PF_PR1535    
TLC58756CCGT060204MFP-PF_PR1535    
TLE01190CCGT060201MFP-SK_PDL025    
TLE01191CCGT060202MFP-SK_PDL025    
TLE01192CCGT060204MFP-SK_PDL025    
TLE01306CCGT060201MP-CK_PDL025    
TLE01307CCGT060202MP-CK_PDL025    
TLE01316CCGT09T301MP-CK_PDL025    
TLE01317CCGT09T302MP-CK_PDL025    
TLE01380CCGT030101MP-CF_PDL025    
TLE01381CCGT030102MP-CF_PDL025    
TLE01385CCGT040101MP-CF_PDL025    
TLE01386CCGT040102MP-CF_PDL025    
TLE01430CCGT09T301MFP-SK_PDL025    
TLE01431CCGT09T302MFP-SK_PDL025    
TLE01432CCGT09T304MFP-SK_PDL025    
TLK01190CCGT060201MFP-SK_PDL010    
TLK01191CCGT060202MFP-SK_PDL010    
TLK01192CCGT060204MFP-SK_PDL010    
TLK01306CCGT060201MP-CK_PDL010    
TLK01307CCGT060202MP-CK_PDL010    
TLK01316CCGT09T301MP-CK_PDL010    
TLK01317CCGT09T302MP-CK_PDL010    
TLK01380CCGT030101MP-CF_PDL010    
TLK01381CCGT030102MP-CF_PDL010    
TLK01385CCGT040101MP-CF_PDL010    
TLK01386CCGT040102MP-CF_PDL010    
TLK01430CCGT09T301MFP-SK_PDL010    
TLK01431CCGT09T302MFP-SK_PDL010    
TLK01432CCGT09T304MFP-SK_PDL010    
TLM00040CCGT060201MFP-SK_PR1725    
TLM00041CCGT060202MFP-SK_PR1725    
TLM00042CCGT060204MFP-SK_PR1725    
TLM00052CCGT060201MP-CK_PR1725    
TLM00053CCGT060202MP-CK_PR1725    
TLM00054CCGT09T301MP-CK_PR1725    
TLM00055CCGT09T302MP-CK_PR1725    
TLM00056CCGT030101MP-CF_PR1725    
TLM00057CCGT030102MP-CF_PR1725    
TLM00058CCGT040101MP-CF_PR1725    
TLM00059CCGT040102MP-CF_PR1725    
TLM00060CCGT060201MFP-GQ_PR1725    
TLM00061CCGT060202MFP-GQ_PR1725    
TLM00062CCGT060204MFP-GQ_PR1725    
TLM00063CCGT09T301MFP-GQ_PR1725    
TLM00064CCGT09T302MFP-GQ_PR1725    
TLM00065CCGT09T304MFP-GQ_PR1725    
TLM00066CCGT060201MFP-GF_PR1725    
TLM00067CCGT060202MFP-GF_PR1725    
TLM00068CCGT060204MFP-GF_PR1725    
TLM00069CCGT09T301MFP-GF_PR1725    
TLM00070CCGT09T302MFP-GF_PR1725    
TLM00071CCGT09T304MFP-GF_PR1725    
TLM00072CCGT09T301MFP-SK_PR1725    
TLM00073CCGT09T302MFP-SK_PR1725    
TLM00074CCGT09T304MFP-SK_PR1725    
TLM00499CCGT030101MFP-PF_PR1725    
TLM00500CCGT030102MFP-PF_PR1725    
TLM00501CCGT040101MFP-PF_PR1725    
TLM00502CCGT040102MFP-PF_PR1725    
TLM00503CCGT060201MFP-PF_PR1725    
TLM00504CCGT060202MFP-PF_PR1725    
TLM00505CCGT060204MFP-PF_PR1725    
TLM40009CCGT060202MEL-U_PR1725    
TLM40010CCGT060202MER-U_PR1725    
TLM40011CCGT060204MEL-U_PR1725    
TLM40012CCGT060204MER-U_PR1725    
TLM40013CCGT09T301MER-U_PR1725    
TLM40014CCGT09T302MEL-U_PR1725    
TLM40015CCGT09T302MER-U_PR1725    
TLM40016CCGT09T304MEL-U_PR1725    
TLM40017CCGT09T304MER-U_PR1725    
TLM40215CCGT0602005MFP-SKS_PR1725    
TLM40216CCGT060201MFP-SKS_PR1725    
TLM40217CCGT060202MFP-SKS_PR1725    
TLM40218CCGT09T3005MFP-SKS_PR1725    
TLM40219CCGT09T301MFP-SKS_PR1725    
TLM40220CCGT09T302MFP-SKS_PR1725    
TLM40221CCGT09T304MFP-SKS_PR1725    
TLN40019CCGT030101MP-CF_PR1705    
TLN40020CCGT030102MP-CF_PR1705    
TLN40021CCGT040101MP-CF_PR1705    
TLN40022CCGT040102MP-CF_PR1705    
TLN40023CCGT060201MFP-GF_PR1705    
TLN40024CCGT060201MFP-GQ_PR1705    
TLN40025CCGT060201MFP-SK_PR1705    
TLN40027CCGT060202MFP-GF_PR1705    
TLN40028CCGT060202MFP-GQ_PR1705    
TLN40029CCGT060202MFP-SK_PR1705    
TLN40031CCGT060204MFP-GF_PR1705    
TLN40032CCGT060204MFP-GQ_PR1705    
TLN40033CCGT060204MFP-SK_PR1705    
TLN40035CCGT09T301MFP-GF_PR1705    
TLN40036CCGT09T301MFP-GQ_PR1705    
TLN40037CCGT09T301MFP-SK_PR1705    
TLN40039CCGT09T302MFP-GF_PR1705    
TLN40040CCGT09T302MFP-GQ_PR1705    
TLN40041CCGT09T302MFP-SK_PR1705    
TLN40043CCGT09T304MFP-GF_PR1705    
TLN40044CCGT09T304MFP-GQ_PR1705    
TLN40045CCGT09T304MFP-SK_PR1705    
TLN40153CCGT0602005MFP-SKS_PR1705    
TLN40154CCGT060201MFP-SKS_PR1705    
TLN40155CCGT060202MFP-SKS_PR1705    
TLN40156CCGT09T3005MFP-SKS_PR1705    
TLN40157CCGT09T301MFP-SKS_PR1705    
TLN40158CCGT09T302MFP-SKS_PR1705    
TLN40159CCGT09T304MFP-SKS_PR1705    
TLP00015CCGT060201MFP-SK_PV730    
TLP00016CCGT060202MFP-SK_PV730    
TLP00017CCGT060204MFP-SK_PV730    
TLP00018CCGT09T301MFP-SK_PV730    
TLP00019CCGT09T302MFP-SK_PV730    
TLP00020CCGT09T304MFP-SK_PV730    
TLP00021CCGT0602005MFP-SKS_PV730    
TLP00022CCGT060201MFP-SKS_PV730    
TLP00023CCGT060202MFP-SKS_PV730    
TLP00025CCGT09T3005MFP-SKS_PV730    
TLP00026CCGT09T301MFP-SKS_PV730    
TLP00027CCGT09T302MFP-SKS_PV730    
TLP00028CCGT09T304MFP-SKS_PV730    
TLV00109CCGT060201MFP-SK_PR115S    
TLV00110CCGT060202MFP-SK_PR115S    
TLV00111CCGT060204MFP-SK_PR115S    
TLV00112CCGT09T301MFP-SK_PR115S    
TLV00113CCGT09T302MFP-SK_PR115S    
TLV00114CCGT09T304MFP-SK_PR115S    
TLV00130CCGT0602005MFP-SKS_PR115S    
TLV00131CCGT060201MFP-SKS_PR115S    
TLV00132CCGT060202MFP-SKS_PR115S    
TLV00133CCGT09T3005MFP-SKS_PR115S    
TLV00134CCGT09T301MFP-SKS_PR115S    
TLV00135CCGT09T302MFP-SKS_PR115S    
TLV00136CCGT09T304MFP-SKS_PR115S    
TLV00150CCGT060201MFP-GQ_PR115S    
TLV00151CCGT060202MFP-GQ_PR115S    
TLV00152CCGT060204MFP-GQ_PR115S    
TLV00153CCGT09T301MFP-GQ_PR115S    
TLV00154CCGT09T302MFP-GQ_PR115S    
TLV00155CCGT09T304MFP-GQ_PR115S    
TLW00109CCGT060201MFP-SK_PR120S    
TLW00110CCGT060202MFP-SK_PR120S    
TLW00111CCGT060204MFP-SK_PR120S    
TLW00112CCGT09T301MFP-SK_PR120S    
TLW00113CCGT09T302MFP-SK_PR120S    
TLW00114CCGT09T304MFP-SK_PR120S    
TLW00130CCGT0602005MFP-SKS_PR120S    
TLW00131CCGT060201MFP-SKS_PR120S    
TLW00132CCGT060202MFP-SKS_PR120S    
TLW00133CCGT09T3005MFP-SKS_PR120S    
TLW00134CCGT09T301MFP-SKS_PR120S    
TLW00135CCGT09T302MFP-SKS_PR120S    
TLW00136CCGT09T304MFP-SKS_PR120S    
TLW00150CCGT060201MFP-GQ_PR120S    
TLW00151CCGT060202MFP-GQ_PR120S    
TLW00152CCGT060204MFP-GQ_PR120S    
TLW00153CCGT09T301MFP-GQ_PR120S    
TLW00154CCGT09T302MFP-GQ_PR120S    
TLW00155CCGT09T304MFP-GQ_PR120S