SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CCGW
CCGW Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CCET

CCGT

CCGW

CCMT


passande hållare
CCGW060200 välj
CCGW060201 välj
CCGW060202 välj
CCGW09T300 välj
CCGW09T301 välj
CCGW09T302 välj
CCGW09T304välj

Artikel Specifikation    
CCGW060200_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
CCGW060201_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
CCGW060202_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
CCGW09T300_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
CCGW09T301_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
CCGW09T302_KW10för gjutjärn, grov, intermittent    
CCGW09T304_KW10för gjutjärn, grov, intermittent