SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA svarvverktyg - vändskärstyp - CNGA
CNGA Välj skärstorlek, hörnradie och material    


stål

rostfritt

gjutjärn

icke-
järnmetaller

svåra
material

hårda
material

Skär som passar samma hållare

CNGA

CNGG

CNMA

CNMG

CNMM

CNMP


passande hållare
CNGA120404 välj
CNGA120408

välj

Artikel Specifikation    
CNGA120404_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
CNGA120404_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent    
CNGA120408_KW10för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent    
CNGA120408_PV7005CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent