SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MCSE

   MCSE - fasfräsar

VÄLJ TYP AV FRÄS

VÄNDSKÄR
Produktprogram MCSE
(PDF 287K)


30° fas med cylindriskt skaft
45° fas med cylindriskt skaft
45° fas med weldon skaft
60° fas med cylindriskt skaft

SEKW1203…

SDKW09…


SEMT1203…

SDMT09…