SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MEAS - hörnfräs för aluminium

   MEAS - hörnfräs för aluminium

VÄLJ TYP AV FRÄS VÄNDSKÄR
Produktprogram MEAS
(PDF 2,1MB)


Cylindriskt skaft, D = d

Cylindriskt skaft, D > d

Fräskropp


KCGT…
Artikel Specifikation    
MEAS050R-13-4T-Mfrässkropp    
MEAS25-S25-13-2Tfrässkropp    
MEAS25-S25-13-2T-170frässkropp    
MEAS28-S25-13-2Tfrässkropp    
MEAS32-S32-13-2Tfrässkropp    
MEAS32-S32-13-2T-200frässkropp    
MEAS35-S32-13-2Tfrässkropp    
MEAS40-S32-13-3Tfrässkropp