Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MECH

   MECH - 90° igelfräsar

Vändskär med skåror förbättrar produktiviteten
Produktprogram MECH
(PDF 5,8MB)


FRÄSKAMPANJ

● Förbättrad spånavverkning

● Högeffektiv bearbetning

● Reducerad skärkraft och lägre vibrationer
TYP FÖR SKÄRSTORLEK 11 TYP FÖR SKÄRSTORLEK 17 VÄNDSKÄR
Cylindriskt skaft, D = d Cylindriskt skaft, D = d
Cylindriskt skaft, D > d Cylindriskt skaft, D > d
BDMT...
Weldon skaft, D = d
Weldon skaft, D > d Weldon skaft, D > d
Fräskropp Fräskropp
Integrerad fräs med kona Integrerad fräs med kona