SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MECX

   MECX - 90° hörnfräsar

TYP FÖR SKÄRSTORLEK 07 VÄNDSKÄR
Produktprogram MECX
(PDF 4,3MB)


FRÄSKAMPANJ


Cylindriskt skaft, D = d


BDMT07…
Cylindriskt skaft, D > d
Weldon skaft, D = d
Fräskropp