SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MFH Micro - högmatningsfräsar

   MFH Micro - högmatningsfräsar

TYP FÖR SKÄRSTORLEK 01 VÄNDSKÄR
Produktprogram MFH
(PDF 4,5MB)Cylindriskt skaft

Weldon skaft

Screw on type

BT arbor (screw on type)


LPGT…