SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MFSN88

   MFSN - 88° planfräsar

VÄLJ TYP AV FRÄS VÄNDSKÄR
Produktprogram MFSN88
(PDF 5,9MB)


Fräskropp

Cylindriskt skaft


SNMU…