SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MRF

   MRF - precisionsradiefräsar

VÄLJ TYP AV FRÄS VÄNDSKÄR
Produktprogram MRF
(PDF 1,7MB)


FRÄSKAMPANJ


Cylindriskt skaft, stål


RDFG…
Cylindriskt skaft, hårdmetall