SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MSE45

    MSE - 45° planfräsar

VÄLJ TYP AV FRÄS VÄNDSKÄR
Produktprogram MSE45
(PDF 659K)


FRÄSKAMPANJ


Fräskropp

SEKR…
SEKN…
SEEN…
SEMR…
Fräskropp med kassett