SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MSRS90

   MSRS - 90° planfräsar, grovfräsning

VÄLJ TYP AV FRÄS VÄNDSKÄR

Fräskropp

SPMT…
 
Produktprogram MSRS90
(PDF 3,7MB)


Artikel Specifikation    
MSRS90080R-1-4T-Mfräskropp    
MSRS90080R-2-4T-Mfräskropp    
MSRS90080R-4-4T-Mfräskropp    
MSRS90100R-1-6T-Mfräskropp    
MSRS90100R-2-6T-Mfräskropp    
MSRS90100R-4-6T-Mfräskropp    
MSRS90125R-1-8T-Mfräskropp    
MSRS90125R-2-8T-Mfräskropp    
MSRS90160R-1-8T-Mfräskropp    
MSRS90160R-2-8T-Mfräskropp    
MSRS90200R-1-10T-Mfräskropp    
MSRS90200R-2-10T-Mfräskropp    
MSRS90250R-1-12T-Mfräskropp    
MSRS90250R-2-12T-Mfräskropp    
MSRS90315R-1-14T-Mfräskropp    
MSRS90315R-2-14T-Mfräskropp