SmiCut Online Store
Not logged in

   BORRVERKTYGProduktprogram DRV
(PDF 2,4MB)


Ø12 - 60 Ø12 - 60 Ø12 - 60 Ø12 - 60
Ø12 - 60 SCMT (LCMT) FASNING DRV HYLSOR
Artikel Specifikation    
CH0503-45_PR1535Skär till verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH17Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH18Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH19Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH20Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH21Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH22Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH23Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH24Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH25Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH26Verktyg för fasning med Magic Drill DRV    
DRV-CH27Verktyg för fasning med Magic Drill DRV