SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MECX KIT 50%

   MECX - 90° hörnfräsar
Välj mellan två olika satser


KIT_MECX_Ø16
MECX 16-S16-07-3T 1st
BDMT070304ER-JT PR830 10st


KIT_MECX_Ø20
MECX 20-S20-07-4T 1st
BDMT070304ER-JT PR830 10st

Artikel Specifikation    
KIT_MECX_Ø16Pinnfräs och 10 skär    
KIT_MECX_Ø20Pinnfräs och 10 skär