SmiCut Online Store
Not logged in
SmiCut Online Store - KYOCERA fräsverktyg - MSE45

    MSE - 45° planfräsar

VÄLJ TYP AV FRÄS VÄNDSKÄR
Produktprogram MSE45
(PDF 659K)


FRÄSKAMPANJ


Fräskropp

SEKR…
SEKN…
SEEN…
SEMR…
Fräskropp med kassett
Artikel Specifikation    
MSE45063R-5T-MKAMPANJ - 1st 30% 2st 40% 3st 50% 5st 60% 10st 70%    
MSE45063R-6T-Mfräskropp    
MSE45080R-6T-MKAMPANJ - 1st 30% 2st 40% 3st 50% 5st 60% 10st 70%    
MSE45080R-7T-MKAMPANJ - 1st 30% 2st 40% 3st 50% 5st 60% 10st 70%    
MSE45100R-6T-MKAMPANJ - 1st 30% 2st 40% 3st 50% 5st 60% 10st 70%    
MSE45100R-8T-MKAMPANJ - 1st 30% 2st 40% 3st 50% 5st 60% 10st 70%    
MSE45125R-7T-MKAMPANJ - 1st 30% 2st 40% 3st 50% 5st 60% 10st 70%    
MSE45125R-9T-MKAMPANJ - 1st 30% 2st 40% 3st 50% 5st 60% 10st 70%    
MSE45160R-10T-Mfräskropp